Pidalion

Sau cârma corăbiei înţelese a Soborniceştii şi Apostoliceştii Biserici a Ortodocşilor.

«Şi tuturor celor ce voiesc a vieţui, cu dreptarul acesta, pace peste ei şi milă, şi spre tot Israelul lui Dumnezeu…» (Galateni 6, 16)

Sf. Ioan Hrisostom (Tom 6, foaia 429, stih 10, şi tom 7, foaia 502, stih 20; Ediţia din Etoni)

„Prin corabia aceasta se închipuie te Soborniceasca Biserica şă Lui Hristos, a cărei temelie este Credinţa cea Ortodoxă în Sfânta Treime. Iar scândurile şi grinzile sunt dogmele Credinţei şi tradiţiile. Catargul este Crucea. Vântrelele, nădejdea şi dragostea. Cârmuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos. Prorarii şi marinarii, Apostolii, şi Diadohii Apostolilor, şi toţi Cuvioşii. Gramaticii şi notarii, învăţătorii cei după vremi. Călătorii, toţi Ortodocşii Creştini. Marea, este viaţa acesta. Suflarea cea lină şi zefirul, sunt suflările şi harurile Sfântului Duh. Vânturile, ispitele cele împotriva ei. Iar cârma ei, prin care se îndreaptă către limanul Ceresc, este cartea aceasta a Sfintelor Canoane.”